Wie heeft gebeld

Je bent aan het werk geweest of je hebt het geluid van de telefoon uitstaan en bent ondertussen gebeld door een onbekend nummer. De vraag is nu natuurlijk wie er heeft gebeld. Dat kun je op verschillende manieren achterhalen. Een eenvoudige manier om dit uit te vinden is door gebruik te maken van de nummerzoeker. Daarmee kunnen telefoonnummers worden opgezocht en kun je achterhalen wie of welk bedrijf jou gebeld heeft. Dat kan met vaste nummers en vaak ook met mobiele telefoonnummers als deze geregistreerd staan. Aan de hand van een telefoonnummer kun je ook aflezen of het gaat om een binnenlands nummer, een nummer uit een bepaalde regio en om wat voor soort nummer het gaat.

 

Verschillende soorten telefoonnummers

Er zijn verschillende soorten telefoonnummers waardoor je gebeld kunt worden of waar je naar toe kunt bellen. Zo zijn er mobiele telefoonnummers, vaste telefoonnummers, netnummers, zakelijke nummers en landnummers. Deze telefoonnummers worden allemaal in bepaalde volgordes gebruikt en zijn vaak te herkennen aan een aantal kenmerken. Zo zijn in Nederland alle mobiele telefoonnummers voorzien van de cijfers 06 aan het begin gevolgd door het abonneenummer. Dat is een reeks getallen van 8 cijfers die uniek zijn voor elke mobiele telefoonaansluiting.

 

Vaste nummers

Vaste telefoonnummers bestaan in Nederland vaak uit 6 of 7 getallen met uitzondering van telefoondiensten voor bijvoorbeeld hulpdiensten zoals 112. Een telefoonnummer wordt ook wel een abonneenummer genoemd en is een unieke samenstelling van getallen die aan een telefoonlijn is toegekend. Dit verschilt dus per telefoonlijn zodat iedereen een ander nummer heeft. De lengte van het nummer is afhankelijk van de regio waarin de telefoonaansluiting zich bevindt. Als het gaat om grotere regio’s dan bestaan de telefoonnummers vaak uit 7 getallen zodat er meerdere nummers verdeeld kunnen worden. Kleinere regio’s hebben abonneenummers van 6 getallen.

 

Kengetallen of netnummers

Aan de hand van een netnummer of kengetal kan een telefoontje gepleegd worden naar een andere regio met een vaste aansluiting. Een kengetal is opgebouwd uit drie of vier cijfers. Dat is ook gebonden aan de grootte van de regio. Een grotere regio heeft vaak een kengetal met drie cijfers gevolgd door een abonneenummer met zeven cijfers. Kleinere regio’s hebben vier getallen in het netnummer. Aan de hand van een netnummer kun je vaak al aflezen uit welke regio of welke plaats een telefoontje afkomstig is. Dat kan de zoektocht ook vereenvoudigen. Bel je binnen dezelfde regio van een vaste lijn naar een andere vaste lijn, dan hoeft het netnummer niet gedraaid te worden.

 

Nummers per land

Net als de verdeling van netnummers, zijn ook landen voorzien van nummers die per zone verschillen. Elk landnummer begint met 00 gevolgd door een getal voor een zone met daarachter 1 tot 3 getallen voor het specifieke land. De 00 kunnen ook vervangen worden door een +. De verschillende zones zijn 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten. Bel je internationaal, dan heb je dit landnummer nodig en vervangt deze de eerste nul van het netnummer.