Zoek op nummer

Op zoek gaan naar de juiste persoon aan de hand van een telefoonnummer kan door op nummer te zoeken. Dat kan nodig zijn als je bijvoorbeeld gebeld bent door een onbekend nummer en wilt achterhalen wie jou gebeld heeft. Als het nummer niet bekend is in de contactlijst van de telefoon, dan kun je op zoek gaan met een nummerzoeker. Moderne smartphones zijn vaak voorzien van software waarmee direct via internet al informatie gezocht kan worden die bij het betreffende nummer hoort. Als dat niet het geval is, kun je zelf zoeken. Dat kan met vaste nummers en vaak ook met mobiele telefoonnummers.

 

Verschillende manieren van zoeken

Er zijn verschillende manieren waarop je een nummer kunt zoeken. Als het gaat om een mobiel telefoonnummer dan kun je met een nummerzoeker of via een zoekmachine trachten te achterhalen aan wie het nummer behoort. Omdat vanwege privacy wetgeving mobiele telefoonnummers vaak goed beschermd worden, kan dat lastig zijn. Als het gaat om een vaste aansluiting is het vaak al eenvoudiger, zeker als het nummer geregistreerd staat op naam van bijvoorbeeld een bedrijf. Aan de hand van het telefoonnummer zelf kun je al snel informatie ontlenen. Zo is het mogelijk om te ontdekken uit welke regio je gebeld bent of dat je misschien door een bedrijf bent gebeld.

 

De opbouw van een telefoonnummer

Dat kun je vaak al zien aan de opbouw van het telefoonnummer. Voor de volledigheid bestaat een telefoonnummer altijd uit een landnummer, een netnummer en een abonneenummer. Het landnummer is de code die aangeeft vanuit welk land het telefoonnummer afkomstig is. Dat is een nummer beginnend met 00 of + gevolgd door een aantal getallen. Het eerste getal na de 00 of de + is het getal van de zone waarin het land ligt. Dat zijn de volgende zones: 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten. De volgende 1 tot 3 cijfers zijn gekoppeld aan een specifiek land. Voor Nederland is dat bijvoorbeeld 0031 of +31.

 

Het kengetal

Om een telefoonnummer in een bepaalde regio of van een bepaalde dienst te kunnen bellen, wordt er gebruik gemaakt van een kengetal of netnummer. Voor mobiele telefoonnummers gaat het om de cijfers 06 gevolgd door 8 willekeurige cijfers in een willekeurige volgorde zodat elk mobiel telefoonnummer in Nederland uniek is. Vaste aansluitingen kunnen een niet regio gebonden netnummer hebben voor bijvoorbeeld bedrijven of informatiediensten. Dat zijn netnummers zoals 085, 0800 en 0900. Regio gebonden kengetallen bestaan uit 3 of 4 cijfers en horen bij een bepaalde regio.

 

Abonneenummer

Het abonneenummer is het unieke telefoonnummer dat per aansluiting is toegewezen. Deze wordt als laatste ingetoetst na het netnummer. Bel je een vast telefoonnummer met een andere vaste telefoonlijn binnen dezelfde regio, dan hoeft het netnummer niet te worden ingetoetst. Een abonneenummer bestaat in regio’s met 3 getallen in het netnummer uit 7 getallen. Daardoor kunnen er meerdere telefoonnummers verspreid worden. Bij een netnummer van 4 getallen heeft het abonneenummer 6 getallen.